skip to content

Rakstiskie un mutiskie tulkojumi

Doma klusē bez valodas. Tikai saprotamā valodā izteikti fakti ir derīgi analīzei un var kļūt par pamatu turpmākai rīcībai. „Skrivanek Baltic” nodrošina visa veida valodu pakalpojumus Jums un Jūsu uzņēmuma vajadzībām. Piedāvājam rakstiskos tulkojumus un korektūru 110 valodās. Iztulkosim jebkuras nozares tekstu bez papildu uzcenojuma. Veicam tulkojumus jebkādos datņu formātos, mūsu DTP nodaļa nodrošina jebkuras sarežģītības grafisko tekstu apstrādi.
 
Mutiskos un rakstiskos tulkojumus veic augsti kvalificēti speciālisti, kurus rūpīgi atlasām un pārbaudām saskaņā ar kvalitātes politikā noteiktajām normām. Katrs valodu pakalpojums, kuru sniedz mūsu uzņēmums, tiek apstrādāts atbilstoši ISO 9001:2008 un EN 15038:2006 kvalitātes vadības standartā noteiktajām prasībām.